"Əminəm ki, bugünkü Azərbaycan gəncləri doğma
Vətənimizin dəyərli vətəndaşları olacaq, öz
professionallığını nümayiş edə biləcək
və ölkənin inkişafında öz sözlərini deyəcəklər"

İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 
 

Əlaqə

AZ-1072,Bakı şəhəri, Olimpiya küçəsi,4
Tel.: (994-12) 465-84-15
e-mail: info@gencler2011-2015.az

  “Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci illərdə” Dövlət Proqramının icrası
          haqqında hesabat formasını yüklə